Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bytesize BV. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden. Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of GDPR). Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, te (laten) wijzigen, te (laten) schrappen. Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel persoonsgegevens die nodig zijn om aan (een bepaald deel van) onze dienstverlening te voldoen of om informatie door te kunnen sturen, worden verzameld. Voorbeelden van mogelijke gegevens die we verzamelen zijn: voornaam en achternaam, e-mailadres, woonadres, werkadres, telefoonnummer en btw-nummer. In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie - niet aangeduid met * - kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Hoe verwerken we jouw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Bytesize BV, Schriekbos 17, 2980 Zoersel (+32 477 55 91 31, koen@bytesize.be). De gegevensverwerker is Koen Heyns, Bytesize BV, Schriekbos 17, 2980 Zoersel.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel en alleen maar voor dat doel. We verwerken deze gegevens met specifieke rechtsgronden. Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Contactformulier:

Om aan je vraag te voldoen of een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

Inschrijving op nieuwsbrief:

Om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is.

Aanvraag brochure:

Om je de brochure te bezorgen na expliciete vraag (uitvoeren opdracht).