Groep Vorsselmans uit Loenhout telt vandaag zo’n 175 medewerkers. Om alle neuzen in dezelfde richting te houden, is het belangrijk dat ze de missie, visie en waarden van ons bedrijf goed kennen, vindt personeelshoofd Maggie Jacobs. Daarom verzorgt Bytesize de workshops over waarden. Parallel loopt ook een leadershiptraject voor leidinggevenden.

Gelukkige medewerkers

zorgen immers voor

gelukkige klanten

Workshops voor nieuwe medewerkers

Maggie: “We zetten sterk in op onze drie waarden, die ondertussen door iedereen gekend zijn: samenwerking, engagement en excellentie. Medewerkers worden daarop gerekruteerd én ook geëvalueerd. Twee keer per jaar organiseert Davina van Bytesize gerichte workshops rond deze waarden, voor alle nieuwe medewerkers. Daarbij gaan verschillende afdelingen samen rond de tafel om open te praten over wat die waarden voor elk van hen betekent en hoe ze die kunnen nastreven in hun werk.”

Waarden levendig houden

In principe hebben alle medewerkers die vandaag in dienst zijn, vroeger al soortgelijke sessies rond waarden gehad. “Maar het is belangrijk dat die actief blijven voortleven”, vindt Maggie. “Daarom starten we dit najaar ook per business unit met workshops voor alle medewerkers die hier al langer werken. Verschillende afdelingen bijeen, onafhankelijk van hun functie. We vinden het net fijn dat de groep zo heterogeen is: een mix van arbeiders, bedienden, plaatsers, allemaal door elkaar.”

Leiderschapstraject

Parallel startte Davina vorig jaar met workshops rond leiderschap. Eerst met vier sessies voor de directie, daarna rolden we dit verder uit in de hele organisatie. Alle leidinggevenden doorlopen dit traject: het managementteam, de projectleiders, de werfleiders en de chefs in productie die een team leiden. Maggie: “Ook hier zijn de groepen goed gemixt, per business unit. Zo blijft iedereen elkaar inspireren en zo leren ze ook van elkaar. De vier sessies gaan over feedback- en evaluatiegesprekken voeren, gesprekstechnieken en groepsdynamica. Wanneer we volgend jaar starten met de nieuwe strategie, leggen we mogelijk nieuwe accenten.”

Tevredenheidsenquêtes

“Medewerkerstevredenheid is cruciaal voor ons succes”, ervaart Maggie. “Gelukkige medewerkers zorgen immers voor gelukkige klanten. Daarom leidt Davina ook de tevredenheidsenquêtes in goede banen, om de twee jaar. Uit de resultaten blijkt telkens dat de medewerkers onze missie, visie en waarden goed kennen. Dat speelt wellicht ook een rol in hun tevredenheid.”
Ben je ook geïnteresseerd in organisatieontwikkeling en lijkt het je handig om op elk moment een community aan experts binnen handbereik te hebben?