Heb je ooit een leidinggevende gehad die jou het gevoel gaf dat je echt gezien werd? Zo iemand waarbij jij en je team vol enthousiasme en toewijding aan mooie resultaten werkten? Een leidinggevende waarbij conflicten constructief werden aangepakt en ieders mening er echt toe deed? Lijkt dit een utopie? Misschien wel, en toch is het haalbaar dankzij de kracht van oprechte waardering en betrokkenheid.

De link tussen loyaliteit en productiviteit

In een tijdperk waarin talent net zo mobiel is als kapitaal, staat of valt het succes van een organisatie met de betrokkenheid van haar medewerkers. Als leidinggevende speel je hierin een cruciale rol. Jouw acties en gedragingen hebben rechtstreeks invloed op hoe betrokken, productief en loyaal je teamleden zijn.
Medewerkersbetrokkenheid is meer dan een trendy HR-term; het is de ruggengraat van elke succesvolle bedrijfsstrategie. Onderzoek van Gallup heeft uitgewezen dat teams met een hoge mate van betrokkenheid tot 21% productiever en 22% winstgevender zijn dan teams met lage betrokkenheid. Betrokken medewerkers zijn ook minder vaak ziek, minder geneigd om van werkgever te wisselen en ze leveren superieure klantenservice.
De vraag is niet of je je moet richten op medewerkersbetrokkenheid, maar hoe je dit effectief kunt doen.

Leiderschap als katalysator voor betrokkenheid

De sleutel tot betrokkenheid is de manier waarop je leiderschap opneemt in je organisatie. Leiderschap gaat over het inspireren van mensen om zich samen in te zetten voor gemeenschappelijke doelen. Dus ook hoe je je als leider gedraagt, communiceert, feedback geeft, successen erkent en je teams interactief betrekt bij het besluitvormingsproces, heeft een enorme impact op de diepgang van de betrokkenheid.
De invloed die leiders onbewust hebben op hun team door hun eigen gedrag en het al dan niet beheersen van hun emoties wordt nog al te vaak onderschat. Effectieve leiders zijn zich bewust van deze invloed en gebruiken deze om een positieve, ondersteunende werkplek te creëren.

Wanneer goede intenties fout uitpakken

Een overwerkte leidinggevende weigert, uit goede bedoelingen, taken te delegeren om zijn team te behoeden voor een te hoge werkdruk. Deze benadering heeft echter een onbedoeld negatief effect: het team voelt zich steeds minder betrokken. Ze ervaren dat ze niet bij hun leidinggevende terechtkunnen met hun persoonlijke uitdagingen, aangezien zijn reacties op hulpvragen niet te voorspellen zijn.
Geleidelijk aan stoppen de teamleden met het zoeken naar leermogelijkheden en beginnen ze het isolerende gedrag van hun leidinggevende na te bootsen. Dit leidt tot een teamcultuur waarin medewerkers zich terugtrekken, informatie binnenskamers houden en steeds verder van de organisatie verwijderd raken.
Kan het anders? Absoluut! Hoe zou het zijn als diezelfde leidinggevende zich kwetsbaar zou opstellen en zeer transparant zou zijn over de eigen onvolkomenheden en uitdagingen? Wat zou dit voor deze leidinggevende kunnen betekenen?

In kwetsbaarheid schuilt je ware kracht

Kwetsbaarheid en authenticiteit in leiderschap zijn cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen. En vertrouwen is onmisbaar voor het scheppen van een veilige en ondersteunende werkomgeving. Wanneer je als leider je eigen fouten erkent, stimuleer je je teamleden om dit ook te doen. Zo bouw je actief aan een cultuur waarin leren en innovatie centraal staan.
Door transparant te zijn in communicatie en consequent in handelen, en door openlijk over persoonlijke fouten en de daaruit voortkomende groei te praten, kan je de toon zetten voor anderen om hetzelfde te doen.
Het openhouden van communicatiekanalen, zodat er ruimte is voor feedback van alle kanten, inclusief kritische noten, draagt op natuurlijke wijze bij aan het verhogen van betrokkenheid binnen het team.

Waardering is meer dan enkel dankbaarheid

Daarnaast spelen erkenning en waardering een onmiskenbare rol in het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers. Een 'dankjewel' of een informeel compliment kan al een grote impact hebben. Regelmatige waardering — niet alleen voor individuele maar ook voor teaminspanningen — versterkt het gevoel van verbondenheid. Denk hierbij niet enkel aan erkenning van specifieke resultaten, maar ook van inherent waardevolle eigenschappen van een persoon, los van hun prestaties.
Tot slot is het essentieel om continu leren en professionele groei te stimuleren. Door te investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers in de vorm van trainingen, uitdagende projecten of verantwoordelijkheden, toon je dat je investeert in hun toekomst. Hiermee verhoog je niet enkel de medewerkersbetrokkenheid, maar je bouwt ook vaardigheden op die de gehele organisatie ten goede komen. Door continu leren en professionele groei te stimuleren, leg je de basis voor een dynamische en zich voortdurend ontwikkelende organisatie.

Waar kan je vandaag al mee starten?

Begin in de eerste plaats met luisteren om te begrijpen in plaats van luisteren om te reageren. Overweeg om regelmatig één-op-één gesprekken met teamleden te organiseren om hun behoeften en zorgen te begrijpen. Dit toont niet alleen dat je hun input waardeert, maar het geeft je ook essentiële inzichten om je leiderschapsstijl en de werkomgeving te verbeteren.
Luister aandachtig naar de persoonlijke feedback die je ontvangt en bepaal hoe je er graag mee om wil gaan. Ongetwijfeld word je op een of ander moment geconfronteerd met een blinde vlek. Mogelijks gaat het over een persoonlijke eigenschap die je liever niet onder ogen ziet. Toon de moed om te onderzoeken waar het precies over gaat en wat je daar mee wil en kan doen en wees hier zeer transparant over. Vraag hulp als dat nodig is. Jouw voorbeeldgedrag zal andere teamleden inspireren.
Toon regelmatig op een snelle en effectieve manier waardering door simpelweg een direct compliment te geven. Bijvoorbeeld, na een vergadering even naar een collega toelopen en zeggen, "Heel goed punt dat je daar maakte, dat hielp ons echt verder," of, "Ik waardeer echt hoe je dat probleem zo snel hebt opgelost." Dit zijn kleine momenten die geen voorbereiding vereisen maar een grote impact kunnen hebben.

Een continu proces

Het verhogen van medewerkersbetrokkenheid is geen eenmalige actie, maar een voortdurend proces dat continue aandacht en inzet vereist. Door effectieve en transparante communicatie, waardering en ondersteuning van professionele ontwikkeling, kun je een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dit leidt tot een meer productieve, innovatieve en uiteindelijk succesvolle organisatie.
Ben je ook geïnteresseerd in organisatieontwikkeling en lijkt het je handig om op elk moment een community aan experts binnen handbereik te hebben?