Met een praktijk voor kinesitherapie in volle expansie, werd ik gaandeweg geconfronteerd met enkele nieuwe uitdagingen. Naast mijn job als ervaren kinesitherapeut kreeg ik een job erbij als onervaren zorgmanager van een team. Om bijbehorende obstakels uit de weg te ruimen, schakelde ik de hulp in van Annelies en Veerle van Bytesize.

Zij gaven mij en mijn team enkele bruikbare tools om onze praktijk in de juiste richting te duwen en gaven ons heel wat handvaten over hoe met elkaar constructief in dialoog konden gaan.Ze koppelden tijdens de workshop enkele theoretische concepten aan enkele aangename interactieve praktijkoefeningen. Zo werd de 2 daagse door iedereen als zeer aangenaam en constructief ervaren met de nodige afwisseling.

We zijn nadien direct met het advies aan de slag gegaan waardoor we enkele procedures, structuren en afspraken toch een pak helderder hebben gekregen. Hierdoor zijn we alvast efficiënter en meer klaar voor de toekomst.

Big journeys begin with small steps… en zo sprak Koen, de oprichter van RaSZ in Zoersel, zich tijdens een behandeling uit over de samenwerking binnen zijn eigen praktijk. De zaken lopen goed en toch voelt Koen dat het nodig is om hier nog verder aan te werken. Zich hierover uitspreken tegen Annelies deed hij uiteraard in vertrouwen omdat hij al wist wat Annelies allemaal als bagage rond persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling in haar rugzak heeft zitten.

Samen de richting bepalen

We stappen in onze Bytesize-schoenen. We bespreken welke Bytesize specialist hier best mee aan de slag gaat en gaan verder in gesprek! We luisteren naar de zorgen van Koen en verfijnen de behoeften die op de tafel komen. We wisselen van ideeën met Koen over een traject rond de piramide van Lencioni en verfijnen samen met hem de aanpak. We bepalen in overleg haalbare maar ambitieuze doelen.

De piramide van Lencioni

De piramide van Lencioni werd ontworpen en bedacht door Patrick Lencioni, expert op het vlak van teamontwikkeling. Ze bestaat uit 5 lagen en beschrijft per laag de succesfactoren van gezonde teams. Elke laag vormt een stevige basis om de volgende op verder te bouwen.

Het fundament van de piramide is vertrouwen. Het gaat hier over op kwetsbaarheid gebaseerd vertrouwen. Jezelf durven tonen met je sterke en minder sterke eigenschappen. Hulp vragen aan de andere leden van je team. Je psychologisch veilig voelen zodat je je kwetsbaar durft opstellen en toegeven dat er iets fout is gegaan. Omdat je ervan kan uitgaan dat de intenties van je teamleden goed zijn.

Het creëren of vergroten van dit soort vertrouwen is nog niet zo evident in een groep. Dat doe je stap voor stap. Door onze workshop ’s morgens te beginnen met een check-in en andere werkvormen om elkaar persoonlijk beter te leren kennen, werken we al van bij de start aan die eerste laag van de piramide.

Ervaring voorop

Zo werken we trouwens altijd. We zetten werkvormen en methodieken in die onze deelnemers aan de lijve laten ondervinden waar we het over willen hebben. We werken ervaringsgericht, vanuit een model of theorie waar we zelf goede ervaringen mee hebben in de praktijk en dat we ook steeds toelichten.

Zo hebben deelnemers een goede basis om op verder te bouwen. Tegelijkertijd hebben ze het zelf al eens kunnen ‘voelen’ waardoor ze na de workshop makkelijker zullen teruggrijpen naar zaken waarvan ze de waarde al ervaren hebben.

Flexibel plan van aanpak

Als we merken dat er meer tijd nodig is om rond een bepaald thema te werken, dan doen we dat ook. Als we aanvoelen dat zaken onbesproken blijven, benoemen we die en moedigen we aan om deze ten gronde te bespreken. Hetzij tijdens de workshop, hetzij achteraf, die keuze laten we aan de deelnemers.

Als dat betekent dat we ons programma on the spot moeten bijschaven, dan doen we dat gewoon. Zo maakten we ook meer ruimte voor thema’s die meer aandacht nodig hadden tijdens onze twee dagen samen met de kinesisten van RaSZ. Met de intentie om pas naar een volgende laag in de piramide te gaan als de basis van de voorgaande stevig genoeg was.

Afspraken op papier

We sloten de tweedaagse af met een concreet teamcharter en afspraken waarop het team van RaSZ verder kan bouwen. Teamleden die dat zinvol vinden, krijgen de kans om een individuele coaching aan te vragen om persoonlijk nog te verdiepen waar nodig. Er kan namelijk wel wat loskomen tijdens een intensieve tweedaagse.

Actie stimuleren

Om er voor te zorgen dat wat besproken werd top of mind blijft, bezorgen we gedurende enkele weken na de workshop nog regelmatig een geheugensteuntje, al dan niet vergezeld door een kleine opdracht. We geloven namelijk dat herhaling en af toe een externe stimulans helpen om wat je geleerd hebt, levend te houden.

Er kan veel gebeuren op 2 dagen. Tegelijkertijd vragen sommige zaken nu eenmaal meer tijd. En verdieping, verbreding of herhaling. Of een extra sessie waar we opnieuw samen aan de slag gaan. In dat geval gaan we terug rond de tafel en bespreken we een vervolgtraject.

We kijken met een warm hart en veel plezier terug aan het traject dat we bij RaSZ mochten begeleiden!

Ben je ook geïnteresseerd in organisatieontwikkeling en lijkt het je handig om op elk moment een community aan experts binnen handbereik te hebben?